Loading...
Outsourcing marketingu2018-10-19T14:02:46+00:00

Naszą misją jest wzrastać wraz z Państwem na fundamentach silnych i długotrwałych relacji.

Dynamiczny wzrost konkurencyjności rynkowej wymaga od przedsiębiorstw minimalizacji kosztów przy zachowaniu najwyższej jakości produktów lub usług. Dlatego też przekazanie części wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa do zewnętrznego partnera, jest rozwiązaniem optymalnym pod względem kosztowym i efektywnym. Minimalizując wydatki, spowodowane koniecznością prowadzenia działań nie związanych z głównym celem przedsiębiorstwa, w znacznym stopniu obniżamy koszty Państwa działalności.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie marketingu, w połączeniu z pełnym poświęceniem i pasją w konsekwencji prowadzi do sukcesów związanych z trwałym umacnianiem pozycji rynkowej i zwiększenia skuteczności prowadzonej działalności. Nawiązanie współpracy z AdEngine umożliwia Państwa przedsiębiorstwu skoncentrowanie się na najbardziej istotnych zadaniach i celach związanych z zasadniczą sferą jego działalności.

 Współpracując kompleksowo udostępniamy zasoby ludzkie, techniczne, wskażemy ryzyko i szanse rynkowe, bazując na doświadczeniu nabytym podczas realizacji innych projektów. Zaufanie, jakim darzą nas Klienci odwzajemniamy całkowitym zaangażowaniem w realizację zadań.

  • Stworzymy dla Państwa w pełni profesjonalny, dział marketingu lub wesprzemy istniejące struktury w Państwa przedsiębiorstwie.
  • Wniesiemy “świeże spojrzenie” na dotychczas podejmowane działania marketingowe.
  • Przekazanie obowiązków związanych z tworzeniem, monitoringiem i realizacją strategii marketingowej pozwoli Państwu skutecznie realizować główne cele przedsiębiorstwa.
  • Dzięki współpracy, Państwa firma może utrzymać optymalną liczbę etatów, skupiając się na zatrudnianiu wykwalifikowanego personelu.
  • Nie ponoszą Państwo kosztów związanych z rekrutacją i tworzeniem stanowisk pracy.
  • Od pierwszego dnia współpracy działamy efektywnie.

Konkretne rozwiązania opracowujemy wspólnie z Klientem, dostosowując je do doraźnych potrzeb jak i ogólnej strategii marketingowej firmy. Propozycje są z konieczności jedynie szkicem. Państwa nowy dział marketingu: